Inici Avís legal

Condicions generals d'ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums. La simple navegació a través d’aquest lloc web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari.

La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Queda reservat el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés al lloc web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització d’aquest, us recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Drets d'autor

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita de JOSEP LLUÍS MERLOS, la reproducció o la transmissió total o parcial, inclòs qualsevol tipus de continguts, textos, fotos, imatges, dissenys gràfics i codis en llenguatge HTML, PHP, Javascript, jQuery… d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Responsabilitats

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per a aconseguir l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, no ens responsabilitzem dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no se’ns en pot responsabilitzar. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.

No podem garantir l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en aquest lloc web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del nostre control.

No ens fem responsables dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garantim l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

No ens responsabilitzem del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i JOSEP LLUÍS MERLOS es regiran per la legislació vigent.

Clàusula de revisió

JOSEP LLUÍS MERLOS es reserva la possibilitat de revisar, modificar o simplement actualitzar, totalment o parcialment, a la seva exclusiva discreció, de qualsevol manera i en qualsevol moment, sense previ avís, els apartats Avís legal i Política de cookies també en consideració d’eventuals modificacions de normes legals o reglamentàries en matèria de protecció de les dades personals o legislació internacional.

Les modificacions i les actualitzacions del present Avís legal no es notificaran als usuaris. Aquestes modificacions seran vinculants tan aviat es publiquin i comuniquin. Us preguem, per tant, que accediu amb regularitat a aquesta secció per a verificar les darreres actualitzacions.